อาหารสารอาหาร-สำหรับคนสูงอายุ Bode

"อาหารสารอาหาร สำหรับคนสูงอายุ"

คนสูงอายุที่มีอายุเกือบ 60 ปีแล้ว ก็เริ่มอยากที่จะบำรุงร่างกายให้คงอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เหมือนปัจจุบัน ถามว่า จะสามารถทำได้หรือไม่? เรื่องนี้นักวิจัยให้ความสนใจและทำการศึกษาวิจัยกันอยู่เรื่อย ๆ ผลการศึกษาก็ระบุว่า ชีวิตจะยืนยาวได้เมื่อได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงเรื่อง “อาหาร” และ “การออกกำลังกาย” “อาหาร” มีความสำคัญเพราะมีสารอาหารหลายอย่างที่สามารถ “ชะลอ” ความชราได้ เพราะว่า เมื่อมีอายุสูงขึ้นร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้เท่ากับตอนที่อายุยังน้อย จึงทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม โปรดดูรายการสารอาหารที่ร่างกายของคนสูงอายุต้องการที่เราได้แปลเรียบเรียงจากเรื่อง “ความชรา”(Aging) จากหนังสือ Prescription Nutritional Healing ดังต่อไปนี้

สารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มีมากมายได้แก่

สำหรับสารอาหารต่อไปนี้ จะช่วยการทำงานของสารอาหารที่กล่าวมาแล้วให้ดียิ่งขึ้น

พยายามรับประทานสารอาหารได้ครบตามที่กล่าวมานี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี