942 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Tel: 02-311-2666, 02-741-8090

Fax: 02-741-8207

E-Mail: info@royaldrugs.co.th

Excellent New Products of the Year 1988
ในปี พ.ศ. 2531 Royal Drugs ได้เปิดตัวเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ NISSEI สำหรับhome-use จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหน้าจอสามารถ อ่านค่าจากการตรวจวัดค่า ความดันที่วัดได้ ซึ่งเป็นที่มาของรางวัล “ผลิตภัณฑ์ใหม่ดีเด่นแห่งปี 1988” จากรอง นายกรัฐมนตรี ดร. พิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกียรติยศ และนสพ. อินไซด์ธุรกิจ
Food Product Awards 1989
ในปี พ.ศ. 2532 Royal Drugs ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ครั้งแรกภายใต้ แบรนด์ โบเด้ จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่มาของรางวัล “ผลิตภัณฑ์อาหารดีเด่นแห่งปี 2532” จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่ดีเด่น และ หนังสือพิมพ์พื้นฐาน
Top Executives of The Year Awards 1990
ในปี พ.ศ., กรรมการและผู้ก่อตั้ง Royal Drugs คุณ สวัสดิ์ โชคพิพัฒน์พร ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี 1990” สาขา การบริหารงานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดย ศจ.ดร. นิพนธ์ ศศิธณ ประธานพิธีมอบรางวัล